Blog

Novinky o Peptyse

peptys.sk > Blog

S produktom Peptys sme zavítali na Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, známe ako Červeňanského dni. Akcia sa tradične konala v Bratislave v dňoch 26. – 27.05.2022. Išlo už o 41. ročník tohto významného podujatia. S prednáškou o Peptyse vystúpil konateľ firmy Cheveki s.r.o. PhMr. JOZEF ŠIŠKA, ktorý produkt bližšie predstavil odbornej verejnosti. Abstrakt: Premisa pre vstup do oblasti využitia nízkomolekulárnych peptidov kolagénu v ortopédii a traumatológii je bezpečné a vysoko účinné riešenie postihnutia tvrdých a mäkkých tkanív kĺbového aparátu.

Čítať viac

INTRAARTIKULÁRNA INJEKCIA PEPTYS 2 mg/ml 2 ml Cyklus troch injekcii: deň 1, deň 15 a deň 45. PEPTYS 5 mg/ml 2 ml Jedna injekcia. INTRATENDINÓZNO-LIGAMENTÓZNA INJEKCIA PEPTYS 2 mg/ml 2 ml Cyklus troch injekcii: deň 1, deň 21 a deň 42. PEPTYS 5 mg/ml 2 ml Jedna injekcia. Procedúru je vhodné vykonať pod ultrazvukovým vedením, pričom časť produktu vstreknete priamo do miesta poranenia a zvyšok do peri-lezionálnej oblasti, pod puzdro šľachy. VNÚTRAMUSKULÁRNA INJEKCIA PEPTYS 2 mg/ml – 1 ml Cyklus

Čítať viac

peptys indikacie

PEPTYS je indikovaný (odporúčaný) na priame posilnenie extracelulárnej matrice spojivového tkaniva, prirodzene bohatého na kolagén, pri poškodení alebo utrpení v dôsledku degeneratívnych a/alebo zápalových procesov, traumatických udalostí, preťaženia a únavy. Taktiež je indikovaný (odporúčaný) na zlepšenie pohyblivosti kĺbov a liečbu bolestivých symptómov postihujúcich kĺby a súvisiace štruktúry, ako sú svaly, šľachy a väzy. PEPTYS je indikovaný (odporúčaný) aj po operáciách kĺbov (meniskektómia, rekonštrukcia väzov, oprava kĺbovej chrupavky) na urýchlenie funkčnej obnovy a zlepšenie pooperačného komfortu. PEPTYS, vo svojej konkrétnej 10

Čítať viac

KOLAGÉN & LWP

Kolagén tvorí viac ako 30 % celkového obsahu bielkovín u ľudí a predstavuje základný štrukturálny prvok spojivových tkanív. Pozostáva z troch veľmi dlhých ľavotočivých reťazcov aminokyselín (dva identické reťazce α1 a jeden reťazec α2), ktoré tvoria kompaktnú pravotočivú trojitú špirálu. Každý reťazec má opakujúcu sa sekvenciu troch aminokyselín, X-Pro-Gly alebo X-Hyp-Gly, kde X predstavuje akúkoľvek inú aminokyselinu. Prolín a hydroxyprolín môžu tvoriť až 30 % zvyškov v kolagéne. Každá tretia pozícia každého reťazca má glycín vo vnútri špirály v aminokyselinovej

Čítať viac