peptys.sk > Blog > Pre lekárov > KOLAGÉN A LWP (nízkomolekulárne peptidy)

KOLAGÉN & LWP

Kolagén pozostáva z viac ako 30 % celkového obsahu bielkovín u ľudí a predstavuje základný štrukturálny prvok spojivových tkanív. Pozostáva z troch veľmi dlhých ľavotočivých reťazcov aminokyselín, ktoré tvoria kompaktnú pravotočivú trojitú špirálu.

Každý reťazec má opakujúcu sa sekvenciu troch aminokyselín, X-Pro-Gly alebo X-Hyp-Gly.

Každá tretia pozícia každého reťazca má glycín vo vnútri špirály v aminokyselinovej sekvencii kolagénu.

Jedine glycín je dostatočne malý nato, aby sa zmestil do voľného priestoru. Jeho štruktúrna jednotka – tropokolagén – má molekulárnu hmotnosť mierne pod 300 kDa.

kolagen a LWP

ZÍSKAVANIE NÍZKOMOLEKULÁRNYCH PEPTIDOV (LWP)

Prostredníctvom špecifického procesu hydrolytickej degradácie sa veľmi dlhý kolagénový reťazec rozreže na kratšie aminokyselinové sekvencie. Následne sa prefiltruje, aby sa zozbierali aminokyseliny s molekulovou hmotnosťou približne 3 kDa, ktorá je až o 100 krát menšia ako tropokolagén.

Vďaka svojej nízkej molekulárnej hmotnosti 3 kDa sú tieto kolagénové peptidy schopné aktívne stimulovať opravu a posilnenie extracelulárnej matrice a pomôcť pri obnove a zachovaní trofického stavu natívnych tkanív.

MECHANIZMUS ÚČINKU LWP

Po lokálnej injekcii do liečenej oblasti, peptidy s nízkou molekulárnou hmotnosťou z hydrolyzovaného kolagénu stimulujú spojivové tkanivo, čím podporujú jeho štrukturálnu a funkčnú obnovu.
Pôsobenie týchto malých aminokyselinových sekvencií je vylepšené špeciálnou zložkou MAP (magnézium askorbyl fosfát), ktorý stabilizuje pH.

LWP & BIO-AKTIVITA

Používané peptidy sú bio-aktívne vďaka svojej nízkej molekulárnej hmotnosti (3 kDa), ktorá umožňuje vysokú biologickú interakciu s bunkovými zložkami nášho spojivového tkaniva.

Mnohé vedecké štúdie už ukázali, že predĺžený perorálny príjem (1-3 mesiace) týchto uvedených peptidov má proregeneračný účinok vedúci k celkovému zlepšeniu a posilneniu spojivového tkaniva, ako sú kĺbové chrupavky, kosti, svaly, šľachy a väzy.

ÚČINNOSŤ: OD ORÁLNEHO PODANIA AŽ PO LOKÁLNE INJEKCIE

Vynikajúce klinické výsledky perorálneho príjmu LWP na osteoartrózu (OA) boli už v preukázané v niekoľkých klinických štúdiách.

Nedávna klinická štúdia o prvom dostupnom intraartikulárnom medicínskom preparáte na báze LWP (CHondroGrid) pri liečbe OA ukázala ešte lepšie klinické výsledky injekčným podaním malého množstva LWP priamo do kĺbov.

Zdroje a citácie:

1 Piero Volpi et al.

Intra-artikulárna injekcia hydrolyzovaného kolagénu na liečbu symptómov osteoartritídy kolena. Funkčné vyšetrenie in vitro a pilotná retrospektívna klinická štúdia

J. Clin. Med. 2019, 8, 975; doi:10,3390/jcm8070975

Goetz, B. „Gut genaehrter Knorpel Knirscht nicht mehr

Aerztliche Praxis, 92 (1982) 3130-3134

Adam, M. „Aké účinky majú želatínové prípravky?“

Therapiewoche 41 (1991) 2456-2461

Seeligmüller, K. a kol. „Kann eine Gelatine-/L-CystinMischung die Kollagenund Proteoglykansynthese stimulier?“

Therapiewoche 39 (1989) 3153-3157

Seeligmüller, K. a kol. „Dem Knorpel auf die Sprünge helfen.“

Therapiewoche 43, 36 (1993) 1810-1813

Beuker, F. a kol. “Biochemischeund Klinische Untersuchungen zur Wirkung regelmäßiger Gelatineapplikationen bei degenerativen Schäden am Stütz – und Bewegungssystem.”

34 Dtsch. Sportärztekongress 3, Saarbrücken (1995)

Fernández, JL., Pérez, OM. „Účinky želatínových hydrolyzátov pri prevencii atletických zranení

Archivos de Medicina del Deporte. 1998; 15:277-282

Oesser, S., Adam, M., Babel, W., Seifert, J. „Orálne podávanie želatíny značenej 14 C

hydrolyzát vedie k akumulácii rádioaktivity v chrupavke myší (C57/BL).

J Nutr. 1999; 129:1891-1895

Oesser, S., Seifert, J. „Stimulácia biosyntézy kolagénu typu II a sekrécie u hovädzieho dobytka

chondrocyty kultivované s degradovaným kolagénom.“

Cell Tissue Res. 2003; 311:393-399

Oesser, S., Seifert, J. „Vplyv degradovaného kolagénu na kĺbovú chrupavku.“

Ann Rheum Dis. 2004; 63:375

Zuckley, L., Angelopoulos, KM., Carpenter MR, a kol. „Kolagénový hydrolyzát zlepšuje funkciu kĺbov u dospelých s miernymi príznakmi osteoartritídy kolena.“

Med Sci Sports Exerc. 2004; 36 (dodatok) S153

Carpenter, MR., Carpenter, RL., Mc Carthy, SM., Kline, G., Angelopoulos, TJ., Rippe, JM.

Suplementácia kolagénovým hydrolyzátom zlepšuje symptómy u pacientov s ťažkou osteoartritídou.“

Med Sci Sports Exerc. 2005; 37 (dodatok) S91-S92

Benito-Ruiz a kol. Randomizovaná kontrolovaná štúdia o účinnosti a bezpečnosti zložky potravín,

kolagénový hydrolyzát pre zlepšenie pohodlia kĺbov.”

Int J Food Sci Nutr. 2009; Feb 12:1-15

S. Kumar a kol. „Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, randomizovaná klinická štúdia o účinnosti kolagénového peptidu na osteoartritídu

J Sci Food Agric (2014)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *