peptys.sk > Kontakt

Kontakty na zástupcov

Západné Slovensko:

Mgr. Peter Grus  
tel.č.: +421 948 621 539
e-mail: p.grus@lunomedic.sk

Západné Slovensko:

Bc. Renáta Halajová
tel.č.: +421 907 821 964
e-mail: r.halajova@lunomedic.sk

Západné Slovensko – Juh:

Mgr. Mária Mezzey
tel.č.: +421 948 008 868
e-mail: m.mezzey@lunomedic.sk

Stredné Slovensko – Sever:

Gabika Lukášiková
tel.č.: +421 948 938 197
e-mail: g.lukasikova@lunomedic.sk

Stredné Slovensko – Juh:

Mgr. Marián Babáč
tel.č.: +421 948 088 440
e-mail: m.babac@lunomedic.sk

Východné Slovensko:

PaedDr. Katarína Hagovská  
tel.č.: +421 948 276 883
e-mail: k.hagovska@lunomedic.sk

Office:

Tel. č.: 0948 553 989
e-mail: info@peptys.sk

Adresa: lunomedic, s.r.o., Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica